בית
חנות
רשימת משאלות0
תיקוני אקספרס עד חצי שעה התקשרו עכשיו

לקוח נכבד!

צ׳יינה פון מקדמת אותך בברכה ומאחלת לך קניה טובה ומהנה.

תקנון זה בא להסדיר את תנאי השימוש באתר צ׳יינה פון, ואת תנאי רכישת המוצרים והזמנת השירותים שתתבצע דרך האתר.

גלישה ו/או רכישה באתר צ׳יינה פון תיחשב כהסכמה מצד הלקוח לתנאי תקנון זה, וכחוזה בין הלקוח לבין חברת  "צ׳יינה פון".

צ׳יינה פון שומרת על זכותה לשנות את התקנון בכל עת.

 

אבטחת מידע

 

הרכישה באמצעות אתר צ׳יינה פון מאובטחת באמצעות טכנולוגיית pci  אשר עומדת בתקני אבטחת אתרים , על מנת לשמור על פרטיות הלקוח. יחד עם זאת, ידע הלקוח, כי לא ניתן להבטיח באופן מוחלט את חסיון פרטי הלקוח, והלקוח מאשר כי הוא מודע ומסכים לכך, ולא תהא לו טענה כנגד מפעילי האתר ו/או בעליו.

פרטי הלקוח המתקבלים באתר במסגרת ביצוע הרכישה, לא יועברו לגורם אחר, למעט לגורם הנחוץ לצורך השלמת העסקה, כגון: חברת האשראי וכיו"ב.

הממונה על הגנת הפרטיות הינו רומן

[email protected]

 

 

המוצרים באתר

 

תמונות המוצרים המופיעות באתר הינם להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את בעלי האתר ו/או מפעיליו.

אתר צ׳יינה פון מציג מגוון רחב ביותר של מוצרים אשר נמצאים במלאי החנות, ומפעיליו עושים כל שביכולתם על מנת למנוע טעויות בהצגת  המוצרים ומחיריהם. על אף זאת ייתכן ויחולו טעויות הקלדה ו/או עדכון מחירים.

מובהר, כי המחירים המוצגים באתר הינם לרכישה באתר בלבד.

צ׳יינה פון שומרת לעצמה הזכות לשנות את מחירי המוצרים באתר ו/או את תנאי התשלום בכל עת.

כמו כן, ייתכן וחלק מהמוצרים המוצגים באתר אזלו ממלאי החנות, ועל כן אין בפרסום המוצר באתר כדי לחייב את צ׳יינה פון לספק את המוצר, ואספקת המוצר כפופה להמצאות המוצר במלאי החנות.

במקרה שמוצר שהוזמן חסר במלאי ו/או במקרה של שיבוש או עדכון במחיר המוצר תימסר על כך הודעה ללקוח בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון, וההזמנה תבוטל, ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד צ׳יינה פון, בכפוף לכך שהחיוב עבור המוצר יבוטל.

 

 

אופן רכישת המוצרים

 

בעת ביצוע ההזמנה יידרש הלקוח למלא את פרטיו. הפרטים הנדרשים הינם מהותיים וחשובים לצורך מתן שירות מלא , יעיל ומהיר ללקוח.

לאחר ביצוע ההזמנה באתר תישלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני על קליטת ההזמנה בהצלחה.

צ׳יינה פון תהא רשאית לסרב לאשר הזמנה ללא מתן סיבה כלשהי.

השלמת העסקה תתבצע לאחר אימות טלפוני עם המזמין בדבר פרטי ההזמנה ואימות אמצעי התשלום.

צ׳יינה פון תפנה לחברת האשראי לפי הפרטים שהשאיר המזמין על מנת לקבל את אישורה של חברת האשראי.

לאחר קבלת אישור חברת האשראי תישלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון, שהתקבל אישור חברת האשראי.

במידה ולא יתקבל אישור חברת האשראי תשלח על כך הודעה ללקוח בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון, וההזמנה תחשב כבטלה ומבוטלת.

יודגש, הזמנה תאושר רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי.

 

 

תנאי התשלום

 

תשלום עבור הזמנת מוצרים דרך האתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

פריסת התשלומים תהיה כמופיע בכל מוצר ומוצר.

 המחיר הנקוב ליד כל מוצר ומוצר כולל בתוכו את מרכיב המע"מ.

מוצר יסופק ללקוח רק לאחר שהתקבל התשלום במלואו.

הזמנה טלפונית ללא אמצעי תשלום לא תחייב את צ׳יינה פון לספק את המוצר ללקוח.

 

 

אספקת ההזמנה

 

משלוח ההזמנות ייעשה באמצעות דואר רשום.

המוצר יסופק תוך 7 ימי עסקים או בהתאם למועד הנקוב בדף המוצר (לפי המועד המאוחר יותר). יום עסקים מוגדר בתקנון זה כימים א'-ה' בשבוע, לא כולל חגים ומועדים. מניין הימים יחל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

במקרה שהלקוח ביקש שהמשלוח יתבצע על ידי שליח עד לביתו של הלקוח יחולו התנאים כדלקמן:

‏א.           למחיר המוצר יתווספו דמי המשלוח כפי שמצוין באתר או כפי שיימסר ללקוח בהודעה אלקטרונית או בטלפון (לפי הגבוה מבין הסכומים).

 

‏ב.            מזמין שתואם עמו מועד ומקום לשם קבלת המשלוח, ונעדר מהמקום במועד המוסכם, ישא בהוצאות המשלוח שנגרמו לצ׳יינה פון עקב כך.

 

‏ג.             מזמין שמסר פרטים שגויים יחויב בדמי משלוח כפולים.

 

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, כגון: בישובים מעבר לקו הירוק, צ׳יינה פון תספק ללקוח את המוצר במקום סמוך ומקובל בידיעת הלקוח ובתאום מראש עימו. מועדי הספקת המוצר דלעיל, אינן חלים על משלוח הזמנה לאזורים כנ"ל, והמועד יתואם מראש עם המזמין.

בכל מצב של איחור במשלוח המוצר עקב נסיבות שאינן בשליטת צ׳יינה פון, כגון תקלה או עיכוב בדואר ישראל, תקלות במערכות התקשורת, הטלפון, שביתות , השבתות, פעולות איבה ו/או כח עליון, תהיה צ׳יינה פון פטורה מכל אחריות ותהא רשאית לבטל את ההזמנה ולהשיב ללקוח את כספו או לחלופין לבטל את החיוב במידה וטרם בוצע.

ניתן להגיע לחנות לפי הכתובת המופיעה באתר תוך תיאום מראש (חובה!) ולשלם במזומן או בכרטיס אשראי.

צ׳יינה פון רשאית לדרוש כי מקבל המוצר יהיה בעל כרטיס האשראי אשר יציג תעודה מזהה. במידת הצורך רשאית צ׳יינה פון לדרוש מבעל כרטיס האשראי לחתום על שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

אחריות ושירות

 

על הלקוח לבדוק את המוצר בעת קבלתו, ולדווח לצ׳יינה פון באופן מיידי על כל תקלה או אי התאמה.

כל מוצר אשר מחירו הבסיסי ללא דמי משלוח הינו מ 150 ש"ח ומעלה יסופק עם תעודת אחריות.

אחריות לא תחול על מוצרים שמחירם מתחת ל- 150 ש"ח.

ככל שלא ניתן יהיה לקבל שירות מהיבואן או מהיצרן במהלך תקופת האחריות, תחול האחריות על צ׳יינה פון לגבי מוצרים שעלותם מ- 400 ש"ח ומעלה.

תקופת האחריות הינה ל- 12 חודשים.  על ידי  היצרן ו/או היבואן ו/או צ׳יינה פון אלא אם נכתב אחרת על גבי תעודת האחריות של המוצר.

ככל שצ׳יינה פון תיתן אחריות על מוצר כלשהו, תהא תעודת האחריות תקפה רק אם התעודה חתומה על ידי צ׳יינה פון ועל פי התנאים המופיעים בכתב האחריות.

 

 

מדיניות ביטול והחזרת מוצרים

 

מדיניות ביטול העסקה כפי שתופיע להלן, הינה אך ורק לגבי עסקאות המבוצעות דרך אתר האינטרנט או באמצעות הטלפון. עסקאות המבוצעות בחנות תחול עליהן מדיניות ביטול העסקה כפי שמוצגת בחנות.

לקוח רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, ובלבד שלא עשה בו שימוש.

על הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית להקפיד על שלמותה של האריזה ולהחזירו עם כל האביזרים והחומר הנלווה למוצר.

על הלקוח להציג את החשבונית המקורית או סרט הקופה המעידים על ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום.

לצ׳יינה פון שמורה הזכות לתבוע את הלקוח על כל נזק אשר נגרם למוצר בשעה שהיה ברשותו.

בעת החזרת המוצר עקב ביטול העסקה ייגבו מהלקוח דמי ביטול בסך של 5% מערך המוצר ובסכום שלא יעלה על 100 ש"ח תלוי בערך המוצר.

התשלום יוחזר עד 7 ימי עסקים.

ככל שהמוצר נשלח ללקוח והלקוח ביטל את העסקה יחויב הלקוח בנוסף לדמי הביטול כאמור לעיל, בדמי המשלוח.

לא ניתן לבטל עסקה לגבי סוגי מוצרים הכלולים בסעיף 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה ) התש"ע 2010.

בכל סתירה בין האמור בסעיפים 36-41 לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א , 1981, ותקנותיו יגברו הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו

חזרה למעלה
המוצר התווסף לעגלת הקניות שלך